Recyklace odpadů

Recyklace odpadů

barevné a drahé kovy

Barevné a drahé kovy

Jestliže hledáte využití vašich výrobních zbytků či odpadů, neváhejte nás kontaktovat. Dokážeme převážně zhodnotit kaly a sloučeniny barevných a drahých kovů, jako jsou Ni, Cu, Co, Sn, Au, Ag, mosaz, bronz atd. Je samozřejmě důležité, v jakém množství se daný kov v odpadu vyskytuje. Proto je potřeba dodat vzorek odpadu k analýze, na jehož základě jsme Vám schopni učinit nabídku. Ne vždy se nám podaří z odpadů využít takové množství, které pro Vás bude mít přímý výnos, ale v každém případě Vám ušetří výdaje za likvidaci odpadů.

plasty

Plasty

Naše společnost spolupracuje, jak s tuzemskými, tak zahraničními zpracovateli plastů. Plasty od Vás vykoupíme a zpracujeme pro další využití ve výrobě plastových výrobků. V případě nevhodnosti odpadních plastů k dalšímu využití pro výrobu plastových výrobků, využijeme takové odpadní plasty jako alternativní palivo.

Dřevo

Využijeme vaše dřevěné odpady buď k výrobě nových výrobků, nebo jako surovinu pro výrobu paliva. Odebereme vaše palety, bedny, dřevotřísku, štěpku atd.

Dopravu zajišťujeme buď pravidelnými svozy nebo individuálně, dle vašich potřeb.

Alternativní paliva

Alternativní paliva

Se sílícím tlakem na využití odpadů a omezení jejich skládkování se společnost ecologis s.r.o. zavázala k maximálnímu využití odpadů, které nenajdou uplatnění v recyklaci, jako surovina pro další výrobu. Jde především o plasty, papír, textilie, dřevo a odpady s obsahem ropných látek, jako jsou oleje, ropné kaly, absorpční činidla.

Mezi naše odběratele patří pouze ti, kteří splňují nejpřísnější kritéria v oblasti ochrany životního prostředí. Jde především o oblast ochrany ovzduší a plnění velmi přísných emisních limitů.