Čistění jímek a lapolů

Provádíme odborný servis odlučovačů ropných látek, lapolů, jímek a průmyslových nádrží.

Provedeme prohlídku, vysátí cisternovými vozy, vyčištění vodou pomocí vysokotlakého stroje, výměnu případných filtrů, zkoušku vodotěsnosti (dle legislativy po 5 letech) a zápis do provozního deníku.

Specializujeme se i na čištění průmyslových nádrží a na odbahnění koryt potoků a průmyslových kanálů

Vše rychle, šetrně a levně.