Home


Společnost ecologis s.r.o. byla založena v roce 2014 za účelem likvidace a recyklace odpadů. Jde především o získávání surovin z odpadů, jako jsou barevné a drahé kovy, plasty, dřevo a odpady s obsahem ropných látek, které by jinak končily na skládkách. Vytěžené suroviny se dále zpracují a využijí opět jako základní surovina ve výrobě. Například jedna tuna takto získané mědi ušetří těžbu sto tun měděné rudy.

Naše letité zkušenosti v tomto oboru Vám zaručují šetrný přístup k přírodě a naplnění těch nejpřísnějších měřítek ochrany životního prostředí. Vaše odpady rozhodně neskončí pouze na skládce!

Poskytujeme laboratorní analýzy, technické, dopravní a další podpůrné služby.